(C) Michał R Janik

BMI ≥ 35 kg/m2  do 39 kg.m2 oraz przynajmniej jedna z chorób towarzyszących otyłości:

 • cukrzyca typu 2
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • zespół bezdechu sennego
 • zespół hipowentylacji spowodowany otyłością
 • choroby stawów wymagające leczenia operacyjnego
 • niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (nonalcoholic steatohepatitis – NASH),
 • niealkoholowe stłuszczenie wątroby (nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD);– hiperlipidemia; 
 • bezpłodność żeńska (w tym PCOS);
 • istotne wskazania społeczne lub psychologiczne;
 • sytuacje gdy otyłość jest powodem dyskwalifikacji od istotnej formy leczenia zabiegowego w zakresie innych specjalności (np. zabiegi ortopedyczne, zabiegi neurochirurgiczne, chirurgia przepuklin);

Niestety wskazania dla pacjentów z BMI w przedziale 35 do 39 kg/m2 nie są refundowane przez NFZ dlatego mogą Państwo spotkać się z rozbieżną polityką szpitali co do procesu kwalifikacji do CHLO w tej grupie chorych.

Co ważne kryterium BMI dotyczy najwyższej udokumentowanej w przeszłości wartości tego wskaźnika.

Redukcja masy ciała przed zabiegiem operacyjnym powodująca obniżenie BMI poniżej wartości wymienianych powyżej nie stanowi przeciwwskazania do leczenia operacyjnego.

Brak udokumentowanych prób redukcji masy ciała przed planowanym leczeniem chirurgicznym metodami zachowawczymi nie stanowi przeciwwskazania do zabiegu w grupie osób dorosłych.

BMI  40 kg/m2

Wartość BMI równa lub wyższe niż 40 kg/m2 stanowi bezpośrednie wskazanie do chirurgicznego leczenia otyłości. Jest to punkt odcięcia dla NFZ na refundacje tego typu operacji.

Michał Robert Janik MD, PhD