(C) Michał R Janik

Nie tylko zdrowie ale i jakość życia!

Jest to chyba najważniejsza informacja jaka płynie z dostępnych publikacji naukowych!

Chirurgiczne leczenie otyłości nie tylko doprowadza do powstania korzyści zdrowotnych ale także poprawia jakość życia pacjentów z otyłością. Badania przeprowadzone przez doktora Janika w Warszawie oraz docenta Majora w Krakowie wykazały istotną poprawę jakości życia pacjentów w rok po operacji bariatrycznej. Co ważne poprawa ta nie miała związku z metodą operacyjną.

 

Chorzy otyli, którzy chorują na cukrzycę typu 2 po operacji mają istotnie niższe ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, chorób oddechowych oraz powikłań cukrzycy.  (Wykres B po stronie prawej na obrazku).

Dodatkowo w przedstawionym badaniu zaobserwowano, że w grupie pacjentów otyłych, którzy nie mieli cukrzycy istotnie zredukowano ryzyko zgonu z powodu raka oraz chorób oddechowych (Wykres A po stronie prawej na obrazku).

Co jest najważniejszą korzyścią zdrowotną operacji bariatrycznych?

Odpowiedź jest prosta - redukcja śmiertelności. Operacje bariatryczne doprowadzając do szeregu zmian metabolicznych, których efektem jest utrata nadmiernej masy ciała oraz ustępowanie (częściowe lub całkowite) chorób współtowarzyszących istotnie obniżają ryzyko zgonu. Po prawej stronie zaprezentowano najważniejsze wyniki z pracy opublikowanej w Diabetes Care w 2017 roku przez Lent oraz wsp. Wyniki są dowodem na redukcję liczby zgonów u pacjentów z otyłością operowanych metodą wyłączenia żołądkowego na pętli Roux-en-Y (RYGB) - popularnie określanej jako gastric bypass.

Obrazek przedstawia trzy wykresy. Wykres po stronie lewej oznaczony literką A obrazuje dwie krzywe - szarą (Control/DM+ to chorzy otyli z cukrzycą typu 2 nieoperowani) oraz czarną (RYGB/DM+ to chorzy otyli z cukrzycą typu 2 operowani metodą RYGB) widać, że wraz z upływem lat krzywe te dzieli coraz większa odległość. Oznacza to, że wraz z upływem czasu mniej  zgonów obserwowano w grupie chorych z cukrzycą typu 2, którzy zostali poddani leczeniu bariatrycznemu.

 

 

 

Korzyści zdrowotne operacji bariatrycznych

 

Dlaczego chcemy leczyć otyłość?

Otyłość jest związana z występowaniem chorób towarzyszących takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej (min. cukrzyca typu 2). Zdecydowanie częściej u pacjentów z otyłością dochodzi do rozwoju chorób nowotworowych w tym raka przełyku, jelita grubego, macicy, piersi (kobiety) lub prostaty (mężczyźni). Nie dziwi zatem fakt, że wraz ze wzrostem masy ciała wyrażonej poprzez współczynnik body mass index (BMI) wzrasta śmiertelność. Na przedstawionym slajdzie (Rycina 1.) widać, że u pacjentów z BMI powyżej 35 wskaźnik śmiertelności określono w cytowanym badaniu jako wysoki.

Michał Robert Janik MD, PhD