(C) Michał R Janik

Operacje przepuklin brzusznych

Przepuklina brzuszna powstaje w sytuacji lokalnego osłabienia wytrzymałości ścian jamy brzusznej. W skutek czego dochodzi do uwypuklenia się zawartości jamy brzusznej.  Najczęściej obserwuje się występowanie przepuklin w okolicy pępka,kresy białej oraz pachwin. Możliwe jest jednak powstanie przepukliny w bliźnie po poprzedniej operacji oraz w okolicy stomii.

Leczenie chirurgiczne przepuklin polega na ich wypreparowaniu, odprowadzeniu do jamy brzusznej i wykonaniu plastyki przepukliny. Obecnie uważa się, że najlepsze efekty dają operację wykonywane z wszyciem siatki (metody beznapięciowe).

W mojej praktyce najczęściej zajmuje się leczeniem przepuklin pachwinowych oraz pępkowych. Operacje te wykonuje z dostępu klasycznego.

Michał Robert Janik MD, PhD