Certyfikaty

O mnie

Jako absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2012), rozpocząłem swoją medyczną ścieżkę zawodową od pracy wolontaryjnej w Szpitalu Misyjnym w Chaaria w Kenii. To unikalne doświadczenie ukształtowało moje podejście do medycyny i zainspirowało mnie do dalszego rozwoju w dziedzinie chirurgii.

W grudniu 2013 roku dołączyłem do zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Torakochirurgicznej i Metabolicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie rozpocząłem specjalizację z chirurgii ogólnej. Moje zainteresowanie badaniami naukowymi zaprowadziło mnie w 2017 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjąłem pracę jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na Case Western Reserve University School of Medicine w Cleveland (USA). Tamtejsze doświadczenie wzbogaciło moją wiedzę i umiejętności, co zaowocowało stażem w Department of Surgery, University Hospital Cleveland Medical Center (USA) oraz obserwacją kliniczną w Bariatric & Metabolic Institute w Cleveland Clinic (USA).

W 2017 roku, po zakończeniu stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, obroniłem z wyróżnieniem - summa cum laude - tytuł doktora nauk medycznych w Wojskowym Instytucie Medycznym, za co zostałem nagrodzony przez Dyrektora WIM. W tym samym roku otrzymałem Stypendium MNiSzW dla Wybitnych Naukowców oraz zostałem uhonorowany Nagrodami I i III stopnia Dyrektora WIM za osiągnięcia naukowe.

Sukcesy przeprowadzonych badań naukowych umożliwiły mi dalszą współprace naukową z czołowymi ośrodkami chirurgii minimalnie inwazyjnej w Stanach Zjednoczonych - Texas Tech w Lubbock oraz Mayo Clinic w Rochester (USA)

Moje zaangażowanie w chirurgię bariatryczną zostało uhonorowane certyfikacją umiejętności w tej dziedzinie w marcu 2020 roku. W listopadzie tego samego roku zaliczyłem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wynikami wśród czołowych w kraju, zdobywając tytuł specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej.

Od września 2021 roku jestem związany z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie gdzie pracuje jako profesor WIML w Klinice Chirurgii Ogólnej i pełnię funkcję Kierownika Centralnego Bloku Operacyjnego.

Specjalizuję się w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, a także w minimalnie inwazyjnych zabiegach schorzeń przedniej ściany jamy brzusznej - tj. przepuklin brzusznych oraz chorób pęcherzyka żółciowego.