Certyfikaty

O mnie

Studia lekarskie ukończyłem na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2012 roku. Po uzyskaniu dyplomu wyjechałem do Kenii, gdzie pracowałem jako lekarz wolontariusz w Szpitalu Misyjnym w Chaaria. Od grudnia 2013 roku rozpocząłem pracę oraz specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Torakochirurgicznej i Metabolicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. W roku 2016 wyjechałem do Stanów Zjednoczonych gdzie zostałem pracownikiem naukowym (research fellow) na uniwersytecie Case Western Reserve University School of Medicine w ramach stypednium Fundacji Kościuszkowskiej. Odbyłem również staż naukowo-kliniczny w Department of Surgery, University Hospital Cleveland Medical Center oraz staż kliniczny w Bariatric & Metabolic Institute (clinical observer) w Cleveland Clinc. Po zakończeniu stypendium w roku 2017 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, który obroniłem w Wojskowym Instytucie Medycznym. Za rozprawę doktorską zostałem wyróżniony (summa cum laude) oraz nagrodzony przez Dyrektora WIM. W 2017 roku przyznano mi również Stypendium MNiSzW dla Wybitnych Naukowców. W latach 2016/2017 oraz 2017/2018 miałem przyjemność otrzymać Nagrodę I stopnia Dyrektora WIM za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe oraz Zespołową Nagrodę III stopnia Dyrektora WIM za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe (2017/2018).  W marcu 2020 roku otrzymałem certyfikację umijętności z zakresu chirurgii bariatrycznej. W listopadzie 2020 roku zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny otrzymując jeden z czołowych wyników, tym samym otrzymałem tytuł specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej.  Od września 2021 roku pracuje jako adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej Ośrodka Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W ramach klinicznej pracy wykonuję operacje z zakresu chirurgii bariatrycznej & metabolicznej, chirurgii minimalnie inwazyjnej w chorobach pęcherzyka żółciowego, przepuklin brzusznych

 

 

 


Strona opracowana przez dr. Michała Janika