(C) Michał R Janik

Rękawowa Resekcja Żołądka sposobem Laparoskopwoym

Film przedstawia  operację metodą Rękawowej Resekcji Żołądka sp. laparoskopowym (sleeve gastrectomy) wykonywaną przez doktora Michała Janika.

Rękawowa Resekcja Żołądka sposobem laparoskopowym

ang. Laparosopic Sleeve Gastrectomy

 

Rękawowa resekcja żołądka sposobem laparoskopowym jest obecnie najbardziej popularną operacją bariatryczną w Polsce oraz Europie. Jest to technika operacyjna, która została opisana w 1988 roku jako pierwszy etap operacji BPD-DS wykonywanej techniką klasyczną przez Hessa. W 2000 roku Renn, Patterson oraz Gagner opisali technikę laparoskopową BPD-DS.  Zwrócono wówczas uwagę, że wielu operowanych po wykonaniu pierwszego etapu BPD-DS uzyskuje satysfakcjonujące wyniki. Obserwacja ta stała się punktem wyjścia do ustanowienia LSG jako samodzielnej operacji bariatrycznej. Pierwszy zabieg rękawowej resekcji żołądka w Polsce wykonał profesor Krzysztof Paśnik w 2007 roku. Począwszy od 2009 roku zaobserwowano gwałtowny wzrost wykonywanych LSG w Polsce. Według badania, które autor przeprowadził razem z profesorem Edwardem Stanowskim oraz profesorem Krzysztofem Paśnikiem, LSG stanowi 61% wszystkich operacji bariatryczych wykonanych w 2014 roku.  Świadczy to o ogromnej popularności tej techniki operacyjnej. Popularność ta jest wynikiem uznania LSG za technikę prostą i mało obciążającą dla chorego.   Zabieg polega na wycięciu 80% żołądka od strony krzywizny większej, przez co chirurg formuje z żołądka tzw. rękaw (ang. sleeve).  Efekty w zakresie utraty masy ciała są bardzo dobre i porównywalne do zabiegów, które wymagają wykonywania zespoleń jelitowych.  Kolejną zaletą operacji jest rzadsze występowanie niedoborów witaminowych z powodu braku komponenty wyłączającej fragment jelita z pasażu. Najpoważniejszym powikłaniem po LSG jest nieszczelność linii zszywek. Częstość występowania tego powikłania wynosi od  <1% do 3%.

Michał Robert Janik MD, PhD