(C) Michał R Janik

Wyłączenie żołądkowe sposobem laparoskopowym

Film przedstawia  operację metodą wyłączenia żołądkowego na pętlu Roux-en Y wykonywaną przez doktora Michała Janika.

Wyłączenie żołądkowe sposobem laparoskopowym

ang. Laparoscopic Roux-en Y gastric bypass

est to druga najpopularniejsza metoda operacyjna w Polsce.  Zwyczajowo nazywana gastric bypass lub określana jako ominięcie żołądkowe. Idea operacji została zaproponowana przez Edwarda Massona w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, który zaobserwował, że u chorych po częściowej resekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej, dochodzi do utraty masy ciała.  Początkowo wyłączenie wykonywano na jednej pętli ( ang. loop by-pass). Ze względu na występowanie refluksu żółciowego wprowadzono do techniki pętlę Roux-en Y.  Obecnie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego zabieg polega na utworzeniu małego zbiornika z proksymalnej części żołądka poprzez trwałe odcięcie większej jego części oraz zespolenie z jelitem na pętli Roux-en Y. Zbiornik żołądkowy ma objętość około 20-30 ml, natomiast pętla enzymatyczna ma długość 100 cm. Odległość od zespolenia żołądkowo-jelitowego do zespolenia jelitowo-jelitowego, czyli pętla pokarmowa ma długość 150 cm. Operacja jest zaawansowanym zabiegiem laparoskopowym i wymaga od operatora dużej biegłości w tej technice.  Zalety LRYGB to duża utrata masy ciała oraz istotny efekt metaboliczny.  Wadą zabiegu jest zwiększone ryzyko niedoborów pokarmowych. 

 

Michał Robert Janik MD, PhD