12 maja 2021

Otyłość powoduje przedwczesną śmierć. Według badań niektórzy chorzy z otyłością tracą nawet 8-9 lat przewidywanej długości życia. Te obserwacje były powodem tego, że otyłość zaczęła być postrzegana jako stan chorobowy, który należy leczyć.  Możliwości terapeutyczne obejmujące modyfikacje stylu życia lub farmakoterapię ustępowały efektywnością operacjom chirurgicznym, które doprowadzały do istotnej utraty nadmiernej masy ciała (tzw. chirurgiczne leczenie otyłości lub chirurgia bariatryczna).  W gronie badaczy pozostawało jednak pytanie - na ile utrata masy ciała u pacjenta chorującego na otyłość przekłada się na jego długość życia?

W maju 2021 roku odpowiedź na to pytanie stała się jasna. Tego dnia prestiżowe, medyczne czasopismo Lancet opublikowało meta-analizę (czyli zbiorczą analizę wszystkich dostępnych badań na dany temat), której celem była ocena długoterminowego przeżycia pacjentów z otyłością, którzy zostali poddani operacji bariatrycznej w porównaniu do pacjentów z otyłością, którzy byli leczeni w sposób konwencjonalny (modyfikacje stylu życia etc.).

Naukowcy przeszukując wszystkie dostępne bazy medyczne znaleźli 1470 artykułów medycznych. Z całej tej puli dotarli do 16 badań retrospektywych (analizujących historyczne dane) porównujących dopasowane do siebie grupy pacjentów oraz jednego badania przeprowadzonego w sposób prospektywny (dane były zbierane na bieżąco od momentu interwencji chirurgicznej).

Dzięki temu do zbiorczej analizy włączono dane 174 722 pacjentów z otyłością. Wyniki analizy wykazały, że względne ryzyko zgonu w grupie pacjentów operowanych było niższe w porównaniu do grupy leczonej zachowawczo. Jest to dobrze widoczne na rycinie pochodzącej z artykułu gdzie kolorem czerwonym oznaczeni są pacjenci nieoperowani a kolorem niebieskim - osoby po operacji bariatrycznej.  Wraz z upływem lat widać iż krzywa czerwona wzrasta szybciej w porównaniu do krzwyej niebieskiej. Różnica między nimi to właśnie jest ta redukcja ryzyka względnego.

Co więcej ma to swoje bezpośrednie przełożenie na długość przeżycia. Mediana w przypadku populacji ogólnej pacjentów z otyłością była o 6 lat dłuższa w przypadku pacjentów bariatrycznych.  Gdy do analizy wzięto podgrupy pacjentów z cukrzycą oraz bez cukrzycy to efekt ten był znacznie bardziej wyrażony u pacjentów, którzy chorują na cukrzycę. W tej grupie co najmniej 50% chorych miało dłuższe przeżycie o 9 lat w porównaniu do pacjentów z cukrzycą, którzy nie byli operowani.

Wniosek z tej analizy jest prosty - chirurgia bariatryczna redukuje ryzyko zgonu osoby chorującej na otyłość i prowadzi do wydłużenia jej długości życia. Grupą, która korzysta najwięcej na chirurgicznym leczeniu otyłości są - bez najmniejszych wątpliwości - osoby chorujące na cukrzycę typu 2!

 

 

Źródło: Syn NL, Cummings DE, Wang LZ, Lin DJ, Zhao JJ, Loh M, Koh ZJ, Chew CA, Loo YE, Tai BC, Kim G, So JB, Kaplan LM, Dixon JB, Shabbir A. Association of metabolic-bariatric surgery with long-term survival in adults with and without diabetes: a one-stage meta-analysis of matched cohort and prospective controlled studies with 174 772 participants. Lancet. 2021 May 15;397(10287):1830-1841. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00591-2. Epub 2021 May 6. PMID: 33965067.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00591-2/fulltext#articleInformation

 

Chirurgia bariatryczna wydłuża życie pacjentów z otyłością!