Kontakt:

 

Warszawa

 

Poradnia Chirurgii

Bariatrycznej WIM

ul. Szaserów 128

261 816 409/408

 

Body Clinic 

ul. Sierakowskiego 4/U3

784 677 618

 

Radom

 

Orto-Live
 
ul. Lekarska 2A
 
602 660 944
 
 
 

Dlaczego leczymy otyłość?

Jednym z najważniejszych powodów dla których otyłość wymaga leczenia są liczne obserwacje, że osoby z otyłością żyją krócej w porównaniu do swoich rówieśników o prawidłowej masie ciała.  Pierwsze badanie, które wykazało opisaną zależność zostało przeprowadzone przez firmy ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczony w 1959 roku - Build and Blood Pressure Study.  Założenie badania było bardzo proste – firmy ubezpieczeniowe chciały poczynić oszczędności i sprawdzić komu warto oferować polisy na życie a komu nie. W tym celu prześledzili wszystkie polisy sprzedane na przestrzeni 17 lat. Było to niespełna 5 000 000 polis. Skrupulatnie przeanalizowano losy klientów. Okazało się, że w 133 000 przypadków polisy uległy zamknięciu z powodu śmierci ubezpieczonego. Sprawdzono czy wykorzystując proste parametry takie jak masa ciała, wzrost oraz wartość ciśnienia tętniczego można przewidzieć ryzyko zgonu potencjalnego ubezpieczonego. Co się okazało? W grupie osób, których masa ciała przekraczała ponad 25% należnej masy obserwowano wyższe ryzyko zgonu. Z pewnością ten wynik pozwolił poprawić ekonomię towarzystw ubezpieczeniowych. Środowisko medyczne przyjęło jednak te rezultaty z dozą pewnego niedowierzania.

Doprowadziło to do kolejnego badania, które zostało przeprowadzone przez American Cancer Society w latach 1959 – 1973 i polegało na aktywnej obserwacji losów około 750 000 mężczyzn oraz kobiet z 26 stanów co stanowiło wtedy wiarygodny przekrój populacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Było to pierwsze badanie nastawione na ocenę ryzyka zgonu w zależności od masy ciała, które uwzględniało także inne czynniki mogące wypłynąć na wyniki – np. palenie papierosów. Rezultaty tego bardzo dobrze zaplanowanego badania naukowego potwierdziły to co wcześniej obserwowano – osoby z nieprawidłową masą ciała umierają częściej. Wyniki te stanowiły podstawę do stworzenia przez Davida Grey’a wykresu doskonale obrazującego, w którym momencie ryzyko zgonu wzrasta.

 

Przedruk wykresu z publikacji opartego na danych pochodzących z pracy Lew EA, Garfinkel L: Variations in mortality by weight among 750,000 men and women. J Chronic Dis 32:563-576, 1979.

 

Rysunek X przedstawia zależność pomiędzy śmiertelnością a wskaźnikiem masy ciała BMI. Przybiera on kształt litery J. Jak się okazuje osoby z bardzo niskim BMI mają pośrednie ryzyko śmierci. Ci których BMI mieści się w przedziale od 20 kg/m2 do 30 kg/m2 charakteryzuje bardzo niski i niski wskaźnik śmiertelności. Jednak tuż po przekroczeniu magicznej granicy 30 kg/m2 - powszechnie stosowanej do zdiagnozowania otyłości, wskaźnik ten szybuje niemal pionowo ku górze. Śmiertelność w tej grupie oceniana jest jako wysoka i bardzo wysoka.  Co należy poprzez to rozumieć? Otyłość jest związana z większym ryzykiem śmierci. Im bardziej zaawansowana jest otyłość tym ryzyko zgonu jest większe.

Pytanie o to jak bardzo otyłość skraca życie samo nasuwa się na myśl. Odpowiedź możemy znaleźć między innymi w badaniu przeprowadzonym przez Bhaskaran i współpracowników z Wielkiej Brytanii, które zostało opublikowane w prestiżowym czasopiśmie medycznym Lancet Diabetes Endocrinology w 2018 roku. Naukowcy wykorzystali dane ponad 3 500 000 pacjentów aby dokładnie zgłębić naturę powiązania masy ciała i śmiertelności. Uczestnicy badania byli obserwowani na przestrzeni lat 18 lat. Naukowcy ponownie potwierdzili mocny związek otyłości z wzrostem ryzyka śmierci. Dodatkowo udało się ustalić to jak bardzo otyłość skracała życie. Okazało się, że oczekiwana długość życia 40-letniej kobiety, której wskaźnik BMI przekracza 30 kg/m2 jest krótsza o 4 i pół roku w stosunku do oczekiwanej długości życia jej rówieśniczki z prawidłową masą ciała. Dla mężczyzn strata ta wynosiła podobnie - ponad 4 lata. Po podzieleniu pacjentów na kategorie według wskaźnika BMI najwięcej lat tracili mężczyźni, których BMI wynosiło ponad 40 kg/m2 – ta grupa będzie żyła średnio o 9 lat krócej w stosunku do swoich rówieśników. Kobiety jednak nie mają się z czego cieszyć ponieważ po przekroczeniu tej samej granicy BMI 40 kg/m2 ich oczekiwana długość życia w wieku 40 lat ulega skróceniu niemal o 8 lat w stosunku do rówieśniczek.

A co w sytuacji gdy osoba otyła ma 20, 30 lub 50 lat?  Jak wtedy otyłość wpływa na długość życia? W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam wykres utraconych lat w zależności od wieku i masy ciała. Wykres powstał w oparciu o badanie wykonane w Australii gdzie ponownie analizowano to jak masa ciała przyczynia się do ryzyka śmierci. W tym wypadku jednak badacze poszli o krok dalej i dokonali podziału grup ze względu na wiek. Dzięki czemu możemy zaobserwować, że najwięcej lat  życia tracą młode osoby z zaawanasowaną otyłością.

Jaka informacja płynie z przedstawionych badań? Fakty są takie, że otyłość skraca życie. Czy utrata 8-10 lat to duża strata? Pozostawiam to ocenie czytelników. Proszę jednak mieć na uwadze, że prezentowane badania odnoszą się do krajów wysokorozwiniętych o dobrze zorganizowanej służbie zdrowia takich Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania i Australia. Dlatego założenie, że w Polsce osoby z III klasy otyłości tracą średnio od 8-10 lat swojego życia może być nieco optymistyczne.

 

 

 

15 marca 2021

Strona opracowana przez dr. Michała Janika

Zdjęcie portretowe wykonane przez dr. Jana Gietkę

17 kwietnia 2021
Metody chirurgicznego leczenia otyłości poza doskonałymi efektami w zakresie utraty nadmiernej masy ciała oraz leczenia
16 marca 2021
Wykorzystanie technologii laserowych w medycynie jest jednym najważniejszym osiągnięć techniki. Urządzenia laserowe są wykorzystywane w
15 marca 2021
Otyłość jest poważną chorobą, która z powodu swojego przewlekłego charakteru przebiega w bardzo podstępny sposób.
15 marca 2021
Osocze bogatopłytkowe (plasma rich platelet, PRP) jest preparatem krwiopochodnym, który uzyskuje się z krwi po