Operacje w ramach NFZ

Operacje w ramach NFZ wykonuje w Klinice Chirurgii Ogólnej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie

Kwalifikacja do operacji odbywa się w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej WIML (konieczne jest skierowanie do Poradni Chirurgii Ogólnej z rozpoznaniem K40.9) lub w ramach konsultacji w Body Clinic w Warszawie i Orto-Live w Radomiu.

Operacje przepuklin pachwinowych

Operacja przepukliny pachwinowej sp. Lichtenstein'a

Jest to klasyczna operacja przepukliny pachwinowej gdzie dokonuje się implantacji siatki. Szczególnie jest zalecana u pacjentów, którzy zostali poddanie prostatekotmii lub mają duże, mosznowe przepukliny

Operacja laparoskopowa przepukliny pachwinowej sp. TAPP

Jest to minimalnie inwazyjna operacja (laparoskopowa), która umożliwia implantacje siatki od strony jamy brzusznej. Dostęp daje możliwość zaopatrzenia wielu przepuklin danej okolicy jednocześnie a dodatkowo umożliwia pacjentom szybki powrót do codziennej aktywności.

Operacje przepuklin pachwinowych

W przypadku osłabienia ściany jamy brzusznej w miejscach typowych dochodzi do powstania przepuklin. Jest to nieprawidłowe uwypuklenie zawartości jamy ciała (brzucha) przez otwór w powłokach (miejsce obniżonej odporności). Stan ten może być potencjalnie groźny dla zdrowia i życia ponieważ może doprowadzić do sytuacji gdy zawartość przepukliny uwięźnie. Dlatego warto działać zanim do tego dojdzie! 

Okolica pachwiny jest szczególnym miejscem gdzie najczęściej powstają przepukliny brzuszne.