Kontakt:

 

Warszawa

 

Klinika Medycyny Wellness

Szpital Medicover

Aleja Rzeczypospolitej 5

02-972 Warszawa 

500 900 905

 

Body Clinic 

ul. Sierakowskiego 4/U3

784 677 618

 

Radom

 

Orto-Live
 
ul. Lekarska 2A
 
602 660 944
 
 
 

Wyłączenie żołądkowe na pętli Roux-en Y sp. laparoskopowym

ang. Laparoscopic Roux-en Y gastric bypass

Jest to druga najpopularniejsza metoda operacyjna w Polsce.  Zwyczajowo nazywana gastric bypass lub określana jako ominięcie żołądkowe. Idea operacji została zaproponowana przez Edwarda Massona w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, który zaobserwował, że u chorych po częściowej resekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej, dochodzi do utraty masy ciała.  Początkowo wyłączenie wykonywano na jednej pętli ( ang. loop by-pass). Ze względu na występowanie refluksu żółciowego wprowadzono do techniki pętlę Roux-en Y.  Obecnie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego zabieg polega na utworzeniu małego zbiornika z proksymalnej części żołądka poprzez trwałe odcięcie większej jego części oraz zespolenie z jelitem na pętli Roux-en Y.

Zbiornik żołądkowy ma objętość około 20-30 ml, natomiast pętla enzymatyczna ma długość 100 cm. Odległość od zespolenia żołądkowo-jelitowego do zespolenia jelitowo-jelitowego, czyli pętla pokarmowa ma długość 150 cm. Operacja jest zaawansowanym zabiegiem laparoskopowym i wymaga od operatora dużej biegłości w tej technice.  Zalety LRYGB to duża utrata masy ciała oraz istotny efekt metaboliczny.  Wadą zabiegu jest zwiększone ryzyko niedoborów pokarmowych.

 

 

15 marca 2021

Strona opracowana przez dr. Michała Janika

Zdjęcie portretowe wykonane przez dr. Jana Gietkę