08 marca 2021

ang. Laparosopic Sleeve Gastrectomy (LSG) / "SLEEVE"

 

Rękawowa resekcja żołądka sposobem laparoskopowym jest obecnie najbardziej popularną operacją bariatryczną w Polsce oraz Europie.

Jest to technika operacyjna, która została odkryta "przypadkowo". Pierwszy raz opisano ją w 1988 roku jako pierwszy etap operacji żółciowo-trzustkowego z ominięcia dwunastnicy (biliopancreatic diversion - duodenal switch, BPD-DS) wykonywanej techniką klasyczną przez Hessa. W 2000 roku Renn, Patterson oraz Gagner opisali technikę laparoskopową BPD-DS. Zwrócono wówczas uwagę, że wielu operowanych po wykonaniu pierwszego etapu BPD-DS uzyskuje satysfakcjonujące wyniki. Obserwacja ta stała się punktem wyjścia do ustanowienia LSG jako samodzielnej operacji bariatrycznej.

Pierwszy zabieg rękawowej resekcji żołądka w Polsce wykonał profesor Krzysztof Paśnik w 2007 roku. Począwszy od 2009 roku zaobserwowano gwałtowny wzrost wykonywanych LSG w Polsce. Obecnie metoda ta stanowi większość operacji bariatrycznych wykonywanych w Polsce oraz na całym świecie. Popularność ta jest wynikiem uznania LSG za technikę prostą i mało obciążającą dla chorego.  Co jest niestety, tylko pozorne.

Sam zabieg jest wykonwany laparoskopowo i polega na wycięciu 60-80% żołądka od strony krzywizny większej, przez co chirurg formuje z żołądka tzw. rękaw (ang. sleeve). Aby światło żołądka nie było zbyt wąskie, w trakcie operacji dokonuje się kalibracji żołądka na sondzie. Średnica sondy ma zapewnić odpowiednią średnicę nowopowstałego żołądka.

Efekty w zakresie utraty masy ciała są bardzo dobre i porównywalne do zabiegów, które wymagają wykonywania zespoleń jelitowych.  Kolejną zaletą operacji jest rzadsze występowanie niedoborów witaminowych z powodu braku komponenty wyłączającej fragment jelita z pasażu.

Operacja pozornie uchodzi za prost zabieg chirurgiczny. Jest to jednak duża operacja na żołądku, która ma charakter nieodwracalny. Z tego powodu nie wybacza błędów technicznych. Z tego powodu warto zadbać o to, żeby operacja była wykonywana przez doświadczonego chirurga.

Najpoważniejszym powikłaniem po LSG jest nieszczelność linii zszywek. Częstość występowania tego powikłania wynosi od  <1% do 3%.

 

 

 

 

Rękawowa resekcja żołądka sp. laparoskopowym