Strona opracowana przez dr. Michała Janika

Zdjęcie portretowe wykonane przez dr. Jana Gietkę

Kontakt:

 

Warszawa

 

Klinika Medycyny Wellness

Szpital Medicover

Aleja Rzeczypospolitej 5

02-972 Warszawa 

500 900 905

 

Body Clinic 

ul. Sierakowskiego 4/U3

784 677 618

 

Radom

 

Orto-Live
 
ul. Lekarska 2A
 
602 660 944
 
 
 

Przedstawiony kalkulator jest dedykowany ocenie ryzyka okołooperacyjnego u pacjentów poddanych laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka z powodu otyłości. 

Zaleca się jego interpretacje uwzględniając dane kliniczne nie zawarte w wykazie potencjalnych czynników ryzyka.

Ryzyko powyżej 20% określa się jako wysokie.

Oceń ryzyko okołooperacyjne po LSG