Oceń ryzyko okołooperacyjne po LSG

Przedstawiony kalkulator jest dedykowany ocenie ryzyka okołooperacyjnego u pacjentów poddanych laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka z powodu otyłości. 

Zaleca się jego interpretacje uwzględniając dane kliniczne nie zawarte w wykazie potencjalnych czynników ryzyka.

Ryzyko powyżej 20% określa się jako wysokie.