Decyzja o operacji zawsze odbywa się po uprzedniej i indywidualnej ocenie pacjenta oraz wskazań do leczenia chirurgicznego. Dlatego osoby zainteresowane operacją powinny zgłosić się w I kolejności na konsultację chirurgiczną, w trakcie której dokonywane jest badania lekarskie i wstępna kwalifikacja do operacji.

Sama decyzja dotycząca operacji  powinna być poprzedzona odpowiednią diagnostyką, która jest uzależniona od specyfiki dolegliwości. Diagnostyka taka, może być przeprowadzona przez innego lekarza lub przez kwalifikującego do operacji chirurga.

Na konsultację pacjent zgłasza się osobiście. Konieczne jest przygotowanie dokumentacji dotyczących aktualnego problemu medycznego oraz dotychczasowej historii leczenia. 

Zaleca się przygotowanie następujących informacji:

- wykaz chorób przewlekłych;

- wykaz stosowanych leków;

- wykaz przebytych operacji/zabiegów oraz hospitalizacji;

- informacji na temat uczuleń (zwłaszcza na leki!).

Dobrą praktyką jest również spisanie pytań, na które  pacjent chciałby uzyskać odpowiedź od lekarza.

Konieczność posiadania skierowania od lekarza POZ jest uzależniona od trybu realizowanej wizyty - w przypadku wizyty w ramach NFZ konieczne jest skierowanie do Poradni Chirurgicznej, gdy wizyta ma charakter komercyjny - skierowanie nie jest wymagane.

W trakcie kosnultacji dokonywana jest indywidualna ocena pacjenta oraz badanie lekarskie. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja dotycząca kwalifikacji do operacji. Zdarza się, że nowe fakty dotyczące stanu zdrowia wymuszają realizację dodatkowych badań diagnostycznych pod okiem innych specjalistów.  Wszystko to ma na celu optymalne przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego. 

Jeśli nie ma takiej konieczności poszerzania diagnostyki to chirurg dokonuje ostatecznej kwalifikacji do leczenia chirurgicznego i omawia z pacjentem proponowaną metodę leczenia, jej korzyści oraz powikłania, a także alternatywy.

Po kwalifikacji wyznaczany jest termin operacji, który uzależniony jest od podaży pacjentów z danym schorzeniem oraz możliwości realizacji zabiegów danego typu.

 

 

Jak mogę zapisać się na operację?